BEBIS-GARANTI OCH GRAVIDITETS-GARANTI eller upp till 100% tillbaka av pengarna

FERTILUM HAR NU GLÄDJEN ATT PRESENTERA ETT NYTT BEBIS-GARANTI-PROGAM, eller upp till 100% av pengarna tillbaka. Kontakta oss för att veta mer. 

 

I samarbete med ett flertal kliniker i Europa så erbjuds nu patienter som kommer genom Fertilum  bebis-garanti, graviditetsgaranti eller pengarna tillbaka. 

Om du är intresserad av ett bebis- eller graviditetsgaranti-program men har valt en klinik som inte erbjuder detta program kan du nu höra av dig till oss, så gör vi en utredning för att se om du kan vara berättigad till en sådan försäkring. 

 

Olika kliniker erbjuder olika upplägg. Det kan vara i form av en viss åldersgräns, vissa provresultat eller att specifika utredningar eller prover ska tas direkt på kliniken.

Kliniker erbjuder även olika typer av garantier i form av graviditetsgaranti eller bebis-garanti, där insatsen och återbetalning varierar mellan klinikerna. 

Den övre åldersgränsen för garantiprogram vid IVF brukar var 37 år. Gränsen för äggdonation varierar beroende på land och klinik där även kvinnor i åldern 50+ har inkluderats i denna garanti.  

Kontakta oss för att veta mer så kopplar vi dig samman med rätt klinik för just dig och ditt behov. 

 

BEBISGARANTI