FERTILITETS-BEHANDLINGAR
 
IVF/ICSI

Det finns olika fertilitetsbevarande behandlingar där en av de vanligaste och mest effektiva formen av assisterad befruktning är IVF. IVF brukar även kallas provrörsbefruktning eller assisterad befruktning. Vid IVF använder man sig av kvinnans egna ägg som stimuleras och sedan befruktas med spermier utanför kvinnans kropp. 

 

Utifrån en rad olika prover, ultraljud och i samtal med dig kommer din läkare kunna avgöra om IVF är rätt behandling för dig. Olika kliniker och olika länder styrs här av olika lagar kring exempelvis kvinnans ålder, familjesammansättning och hormonella värden för att genomgå en IVF. 

Vid nedsatt spermiekvalitet utförs istället mikroinjektion, s.k. ICSI.

ÄGGDONATION

Äggdonation, ibland också kallad för äggadoption är en fertilitetsbehandling där kvinnan adopterar en donators ägg. Detta kan exempelvis göras om mottagaren fått upprepade missfall, om kvinnans egna ägg inte lyckats befruktas vid tidigare IVF eller om kvinnan har kommit i klimakteriet.  

Att adoptera ägg ger alltså kvinnor som inte har egna ägg på grund av sjukdom, operation eller av någon annan anledning, en möjlighet till att ändå bli gravida. Detta program används även av kvinnor som drabbats av tidigt klimakterium eller som haft äggstockscancer.

Beroende på klinik så gäller olika lagar och regler kring mottagaren som adopterar äggen, i form av ålder och familjesituation. Vid andra kliniker får man även ha sin egen donator. Det skiljer sig även mellan olika klinikers äggdonatorer på så sätt att vissa länder har öppna donatorer, andra anonyma donatorer med olika grad av information man får ta del av. 

 

Tänk på att välja en klinik som erbjuder samråd med behöriga specialister, som tillhandahåller all nödvändig utrustning och ger den information kring äggdonatorer som ni eftersöker.

En fertilitetsbehandling såsom äggdonationsprogrammet skiljer sig från klinik till klinik.

Nedan kan du läsa om hur en förbehandling ungefär kan gå till:

 

En fertilitetsbehandling börjar alltid med att göra en fertilitetsundersökning, om en sådan inte redan är gjord. Prover och resultat från tidigare undersökningar brukar vara giltiga mellan 3 - 6 månader. Även därefter ger undersökningarna goda indikationer. 

En fertilitetsundersökning kan göras antingen direkt på kliniken, vilket då kräver en resa, eller hemma i Sverige. Vissa kliniker har samarbetsläkare i Sverige, annars går det även bra att uppsöka annan gynekolog som specifikt jobbar med fertilitetsundersökningar. 

Vid en fertilitetsutredning görs både ultraljud samt prover på kvinna och partner. 

Provresultaten brukar ta mellan 10 dagar-3 veckor att få i Sverige, alternativt ofta samma dag eller dagen efter om de görs direkt på kliniken i Europa. Baserat på dessa resultat ger sedan ansvarig läkare på kliniken ett utlåtande på hur ni kan gå vidare.

I detta steg brukar kliniken även börja leta äggdonator för mottagare att sedan acceptera och boka, en process som kan ta allt från några dagar till ett par veckor, beroende på kriterier.  

 

Vid ett färskt äggdonationsprogram, dvs överföring av embryo som inte har blivit fryst, börjar mottagare och donator stimuleras samma dag, oftast 2a dagen av menstruation, beroende på mottagarens förutsättningar, ålder och det stimuleringsprogram man valt att följa. 

Därefter stimuleras först kvinnan i ca 9-10 dagar varpå hon gör ett ultraljud hos sin doktor för att mäta livmodersslemhinnans tjocklek. Den bör då vara minst 7,5mm-8mm tjock för att hon ska kunna ta emot embryo/embryon. 

Alternativt att man fortsätter att stimulera några dagar varpå man gör ett nytt ultraljud. 

Uppnår inte kvinnan/mottagaren rätt tjocklek på slemhinnan måste man avbryta och börja om stimuleringen på nytt någon månad senare. 

Mannen lämnar sperma ungefär dag 13 av kvinnans stimulering. Samma dag befruktas äggen. 

Ungefär dag 16 ska kvinnan befinna sig på kliniken för överföring av embryon.

HUR GÅR ETT ÄGGDONATIONSPROGRAM TILL?
EXEMPEL PÅ ÄGGDONATIONSPROGRAM GREKLAND

(text från Embio Medical Center)

Äggdonation är Embio-klinikens effektivaste metod för hantering av fertilitetsproblem idag. Om du har drabbats av prematur ovarialsvikt (tidig menopaus) kan du med hjälp av dagens teknik för assisterad befruktning vid Embio-kliniken i Aten, Grekland få hjälp att bli gravid och få barn. IVF med äggdonation har bidragit till att fertilitet efter 40-årsåldern är möjlig, även för kvinnor med väldigt låg äggkvalitet.

IVF med äggdonation är statistiskt sett den effektivaste IVF behandlingen som når den högsta andelen lyckade graviditeter. Men när du börjar fundera på IVF med äggdonation måste du även följa vissa restriktioner gällande IVF med äggdonation i ditt hemland. 

IVF åldersgräns i Grekland

Den låga åldersgränsen för IVF i Sverige är ett stort hinder för kvinnor över 40 år som vill få barn och därför väljer många kvinnor att genomföra IVF med äggdonation utomlands.

Den grekiska lagstiftningen skiljer sig från den svenska lagstiftningen och åldersgränsen är mycket högre. Greklands bestämmelser om fertilitetsbehandlingar tillåter IVF med äggdonation för kvinnor upp till 51 år. 

Ingen väntelista

I forum om äggdonation nämns fertilitetskliniker med väntelistor för IVF med äggdonation. Äggmottagare kan stå i kö i över tre år. Lyckligtvis är det inte alltid så. EmBIO Medical Center i Aten som är en av Europas bästa fertilitetskliniker har ingen väntelista eller onödig byråkrati för sina äggdonationsprogram (ingen väntetid för äggdonation). Du kommer att bli förvånad över hur enkelt det är att delta i ett väldigt noggrant kontrollerat IVF äggdonationsprogram vid EmBIO. 

Kostnad för IVF med äggdonation i Aten, Grekland

Med tanke på EmBIOs framgångsrika IVF resultat, särskilt genom äggdonation är kostnaden för IVF med donatorägg förvånansvärt låg. Till fördel för fertilitetspatienten har inte EmBIO ett omfattande fast pris utan tar betalt enbart för det patienten verkligen behöver.

Din totala kostnad för donator-IVF  kan vara ungefär 4500€ och täcker äggdonatorns ersättning och medicinering samt kostnaden för din partners spermaanalys, ICSI assisterad befruktning och mycket mer.

Beroende på vilket program du kommer att genomgå kan du behöva blodprovsscreening eller blastocyståterföring. Med hjälp av din medicinska historik och resultat av ultraljud kommer vi att kunna göra en exakt kostnadsuppskattning som aldrig kommer att överstiga beloppet du slutligen kommer att betala. 

Framgång med IVF-äggdonation

Väldigt ofta kommer kvinnor till EmBIO efter ett antal misslyckade IVF-försök och blir gravida på första IVF-försöket hos Dr Paraschos. Andelen lyckade äggdonationer vid EmBIO är nuförtiden 70% för kliniska graviditeter. 

EMBRYODONATION

Embryodonation kallas ibland även för embryoadoption och är den behandling där man adopterar både ägg och spermier från donatorer. Detta kan göras antingen genom att man utifrån sina egna kriterier väljer och matchar både ägg- och spermiedonatorn eller så har vissa kliniker redan frysta embryon. Embryodonation passar där antingen både kvinnan och mannen i ett par önskar donation, eller för den ensamstående kvinnan utan egna ägg.

ÄGGFRYSNING

Ägg och spermiefrysning passar då man i fertilitetsbevarande syfte vill bevara sina ägg eller spermier. Det kan exempelvis vara om man genomgår en medicinsk behandling vid sjukdom eller om man är i en punkt i livet där man av olika anledningar vill vänta med att bli gravid. 

Det skiljer sig sedan åt mellan olika kliniker och länder tills vilken ålder och i vilken familjekonstellation du sedan får hämta ut och använda dig av ditt frysta material.