FAQ

Hur vet jag att jag kommer i kontakt med de bästa fertilitetsbehandlingsklinikerna?

Fertilum matchar automatiskt de uppgifter och önskemål om behandling som du uppger med hundratals fertilitetskliniker i Sverige och internationellt. Vi matchar de svar du angett med kliniker så att du från början vet klinikerna har de rättsliga och medicinska möjligheterna att behandla just dig. 

Jag vill endast göra min fertilitetsbehandling i Europa?

I vårt " hitta fertilitetsklinik-formulär" har du möjlighet att specificera rent geografiskt vart du önskar göra din behandling. 

Vilka länder rekommenderar Fertilum för behandling av ofrivillig barnlöshet?

Om du inte anger några specifika önskemål så matchar Fertilum dig efter närhetsprincipen. Dvs. där det går att göra den behandling du önskar i Sverige så kommer du bli matchad med svenska kliniker för din behandling av ofrivillig barnlöshet.

IVF-behandlingar går oftast att göra i Sverige, fram tills 40-43-års åldern, därefter kommer vi matcha dig med utländska fertilitetskliniker, bl.a beroende på din ålder. 

Äggdonation går i viss mån att göra i Sverige på universitetssjukhusen, beroende på ålder, om du har barn sedan tidigare osv. Kötiden kan vara lång. 

Äggdonationsprogrammen ser även olika ut beroende på det land du söker till. Lagar och regler styr klinikerna om vilken ålder, partnerskap och medicinska historik de accepterar. 

Vissa länder har anonyma ägg- och spermiedonatorer medan andra har öppna donatorer där du kan få ta del av bilder och information om donatorn. 

Vissa fertilitetskliniker accepterar att ni har en egen äggdonator, såsom partner, syskon, släkting eller vän. Även här skiljer det sig åt mellan länder och kliniker.  

Vad ligger priserna på för fertilitetsbehandlingar i olika länder? 

Priser varierar mycket beroende på vilken typ av behandling för infertilitet man söker, hur mycket som ingår i behandlingen och i vilket land man behandlas.
Priser för IVF i Europa brukar ligga på mellan 20,000-40,000kr. Vissa kliniker erbjuder ett paketpris med garanti till graviditet eller pengarna tillbaka. 

Priser för äggdonation ligger runt 60,000-80,000kr i Europa. Exempelvis så har Ryssland paketpriser för sina äggdonationsprogram på runt 200,000kr då det ingår 3 omgångar av donerade ägg och garanti på graviditet eller pengarna tillbaka. 

Oftast ingår inte kostnaden för provtagningar, förbehandling, stimulering, ultraljud, mediciner etc. i de priser som klinikerna anger. 

Hur många gånger behöver jag resa till min äggdonationsklinik?

Det beror helt på IVF eller Äggdonationskliniken. De flesta kliniker hjälper dig med hela äggdonationsprogrammet. Andra kliniker hjälper dig med delar. Ytterligare andra kliniker har samarbetsdoktorer i Sverige där du kan göra hela din förbehandling för att sedan endast åka till äggdonationskliniken 1 gång för emrbyoöverföringen. Vid IVF kan det ibland behövas åka fler gånger, alternativt att man stannar lite längre mellan äggplock och embryoöverföring. Ibland önskar IVF-mottagningen följa dig under stimuleringen.  

Vad brukar väntetiden vara för ett äggdonationsprogram? 

Väntetiden varierar mellan olika kliniker men de flesta äggdonationskliniker brukar kunna anta dig i sitt äggdonationsprogram meddetsamma. Du bör räkna med minst 3 månader från det att du blir accepterad till klinikens äggdonationsprogram till det att du reser ner till din kliniken för embryoöverföring. Under dessa 3 månader kommer du välja donator, donatorn kommer stimuleras och du kommer göra en utredning och behandling. Behandlingarna ser olika ut för olika kvinnor och kan ibland bli kortare, ibland många månader längre. 

Hur ser processen ut när man blir antagen till ett äggdonationsprogram? 

Processen ser olika ut för olika kliniker. Oftast så börjar processen med att kliniken önskar en rad olika prover och utredning om dig, innan du sedan väljer äggdonator (och eventuellt spermiedonator). Beroende på om du väljer färsk eller fryst äggdonation så stimuleras du sedan antingen samtidigt eller efter äggdonatorn. Hur din förbehandling och stimulering ser ut beror på olika faktorer såsom ålder, klimakteriet, samt beroende på klinikens processer. I slutskedet av stimuleringen är det äggplock på donatorn då mannen samtidigt lämnar spermier, ett par dagar senare blir det embryoöverföring. 

Stress och infertilitet

Det finns många orsaker till infertilitet.

En orsak till infertilitet är den psykologiska infertiliteten. Många upplever en kronisk stress där ett högt tempo, arbete och brist på ledig tid kan leda till spänningar och psykosomatiska blockeringar.

Många kliniker erbjuder kroppsorienterad psykoterapi för att lindra stress och spänningar. 

Psykologiskt stöd och förståelse är för många individer avgörande.