top of page

ANTIOXIDANTER FÖR FERTILITETEN

Manlig fertilitet

Sermatrop Alfa

30 tabletter/37g

Antioxidanter och vitaminer för att främja den manliga fertiliteten.

Miljoner par över hela världen drabbas av olika åkommor som påverkar deras fertilitet (1). Den manliga faktorn är avgörande i upp till 60% av de par som upplever fertilitetsproblem (2).

Sermatrop-Medical-Mockup-3D_FI_2020 (3).png
Sermatrop-Medical-Mockup-3D_FI_2020 (3)_edited_edited.png

Manlig fertilitet och Oxidativ Stress

Oxidativ stress är ett skede där syrehärledda fria radikaler, kända som reaktiva syrearter (ROS) orsakar ökade cellskador och där den ökade produktionen av ROS övervinner kroppens eget antioxidanta försvar.

Nedsatt manlig fortplantningsförmåga kan i upp till 80% av alla fall associeras med oxidativ stress (3),(4). 

Oxidativ stress kan ofta härledas till negativa miljöfaktorer (föroreningar, gifter och strålning), ohälsosam livsstil (rökning, alkohol, dålig kosthållning, fetma och överdriven träning), höga temperaturer, ålder och stress.

Den viktigaste invärtes faktorn som bidrar till oxidativ stress är inflammatoriska processer i de urogenitala kanalerna, som härrör från varikocele, ofullständigt botade infektioner eller vissa systemiska sjukdomar som diabetes, artrit, astma, etc. (7).

Medan små mängder ROS krävs för normal spermafunktion så kan oproportionerliga nivåer ha en negativ påverkan på spermiernas kvalitet och minska deras kapacitet till befruktning.

För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes.

Spermatogenes är en noga reglerad process som är känslig för olika störningar och sjukdomar. En sådan störning är oxidativ stress, som orsakas av obalans mellan produktionen av fria radikaler och förmågan hos celler att neutralisera eller ta bort dem.

Fria radikaler är molekyler som innehåller en oupparad elektron i sitt yttersta elektronskal, vilket gör dem mycket reaktiva och instabila. I kroppen kan fria radikaler bildas som en naturlig biprodukt av ämnesomsättningen, men de kan också bildas av yttre faktorer som luftföroreningar, rökning och strålning.

Fria radikaler kan orsaka skador på cellmembran, DNA och proteiner, vilket kan leda till oxidativ stress och därmed störa spermatogenesen. Fria radikaler kan också påverka cellernas förmåga att dela sig, vilket kan minska antalet spermier som produceras.

När fria radikaler bildas i testiklarna kan de påverka de celler som är involverade i spermatogenesen, såsom sertoliceller och spermatogonialceller. Dessa celler är känsliga för oxidativ stress eftersom de inte har en hög grad av antioxidativ försvarsmekanism.

Antioxidanter är molekyler som kan neutralisera fria radikaler och därmed minska oxidativ stress. Kroppen har flera inbyggda antioxidativ försvarsmekanismer, inklusive enzymer som superoxiddismutas och katalas, men också ämnen som vitamin C, E och A.

Forskning har visat att tillskott av antioxidanter kan minska oxidativ stress och förbättra spermatogenesen. Ett exempel på ett sådant tillskott är N-acetylcystein, som är en antioxidant som kan minska oxidativ stress och förbättra spermiekvaliteten.

Det är dock viktigt att notera att en överdriven användning av antioxidanter kan också ha negativa effekter på spermatogenesen. Forskning har visat att för höga doser av antioxidanter kan minska produktionen av spermierna, och därför är det viktigt att använda dem i rätt dos och under övervakning av en läkare.

Sammanfattningsvis är spermatogenesen en känslig process som kan påverkas av oxidativ stress och fria radikaler. Fria radikaler kan skada cellmembran, DNA och proteiner, och minska antalet spermier som produceras. Tillskott av antioxidanter kan minska oxidativ stress och förbättra spermatogenesen, men det är viktigt att använda dem i rätt dos och under övervakning av en läkare.

En traditionell spermaanalys är inte alltid tillräcklig för att diagnostisera manlig fertilitet: upp emot 40% av alla män med nedsatt fortplantningsförmåga uppvisar trots detta normala spermaprovsresultat (5), (6).

Oxidativ stress och antioxidanter

Vår kropp har två naturliga nyckelsystem som minskar oxidativ stress: enzymatiska och icke-enzymatiska (14).

Det enzymatiska systemet är det huvudsakliga anti-oxidativa försvaret i vår kropp. De viktigaste komponenterna i det enzymatiska systemet är (15), (16):


N-Acetyl-Cystein (som en biologisk föregångare till Glutation); Glutation (GSH); Selen och Zink (som väsentliga element för enzymers aktivitet).


För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes.

 

Varför Sermatrop Alfa?

För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes. 

Sermatrop Alfa® är en patenterad blandning av vetenskapligt underbyggda mikroelement, vitaminer, antioxidanter, fytoextrakt och aminosyror skapat för män som önskar bibehålla normal fertilitet och reproduktiv förmåga.

Spermatogenesen består av tre huvudsakliga steg: mitos, meios och spermiogenes. Under mitos delar sig spermatogonierna, eller stamcellerna, och bildar fler celler som sedan utvecklas till primära spermatocyter. Dessa primära spermatocyter genomgår sedan meios, vilket leder till bildandet av sekundära spermatocyter.

Sekundära spermatocyter genomgår sedan en andra delning, som resulterar i bildandet av tidiga spermatider. Dessa tidiga spermatider genomgår sedan en mognadsprocess som kallas spermiogenes. Under denna process genomgår spermierna flera faser, inklusive differentiering, kondensering av kromosomer, utveckling av akrosomet, utveckling av flagell och bildandet av mitokondrier.

Spermieproduktionen är en känslig process som kan påverkas av flera faktorer. En hälsosam livsstil med en balanserad kost och motion kan hjälpa till att stödja optimal spermieproduktion. Hormonella obalanser, infektioner eller sjukdomar som påverkar testiklarna eller sädeskanalerna kan också påverka spermieproduktionen.

Spermieproduktionen regleras av det manliga könshormonet testosteron, som produceras av testiklarna. Testosteronproduktionen regleras av hypothalamus i hjärnan och hypofysen. Hormonnivåerna kan påverkas av livsstilsfaktorer, sjukdomar eller mediciner.

 

Det är viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil och få rätt näring för att säkerställa en optimal spermieproduktion och spermiekvalitet.

 

Fördelarna med ingredienserna i Sermatrop Alfa

 

Glutation

är en tripeptid (cysein, glycin och glutaminsyra), som finns i de flesta celler och har olika biologiska roller, inklusive medverkan i det antioxidativa försvarssystemet och avgiftning av endogena metabola produkter (8).

Glutation är en antioxidant som finns naturligt i kroppen och hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Oxidativ stress kan skada cellerna och orsaka DNA-skador, vilket kan påverka den manliga fertiliteten genom att minska antalet spermier och påverka spermiekvaliteten.

Flera studier har visat att låga nivåer av glutation kan leda till nedsatt spermieproduktion och försämrad spermiekvalitet hos män. En studie från University of Texas Health Science Center visade att män med låga nivåer av glutation hade en högre risk för spermiedefekter och minskad spermierörlighet.

En annan studie från University of California, Berkeley, fann att män med högre nivåer av glutation i blodet hade bättre spermiekvalitet och rörlighet. Forskarna föreslog att glutation kan spela en viktig roll i att skydda spermier mot oxidativ stress och därmed främja den manliga fertiliteten.

Glutation kan också påverka hormonbalansen hos män och reglera produktionen av testosteron. En studie från University of Arkansas visade att män med högre nivåer av glutation hade högre nivåer av testosteron i blodet.

Det finns flera sätt att öka nivåerna av glutation i kroppen. En hälsosam kost med mycket frukt och grönsaker kan bidra till att öka nivåerna av glutation, särskilt gröna bladgrönsaker, avokado och broccoli. Glutationtillskott är också tillgängliga, men det är viktigt att tala med en läkare eller annan hälsoexpert innan du tar några kosttillskott.

Sammanfattningsvis kan glutation ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att skydda spermier från oxidativ stress, förbättra spermiekvaliteten och reglera testosteronproduktionen.

N-acetyl–L–cystein

är en föregångare till L-cystein - en aminosyra som produceras av kroppen och går in i strukturen av glutation och andra proteiner (9).

N-acetyl-L-cystein, även känt som NAC, är en aminosyra som ofta används som ett tillskott för att öka glutathionproduktionen i kroppen. Glutathion är en antioxidant som är viktig för cellhälsa och skydd mot skador orsakade av fria radikaler. Forskning har visat att NAC kan ha positiva effekter på den manliga fertiliteten genom sin antioxidativa verkan.

En studie publicerad i tidskriften Andrology undersökte effekterna av NAC-tillskott på spermieparametrar hos män med oligoasthenoteratozoospermi, en vanlig orsak till manlig infertilitet som kännetecknas av en låg spermieantal, dålig spermierörlighet och onormal spermieform. Efter tre månader av NAC-tillskott sågs en signifikant ökning av spermieantal, spermierörlighet och normal spermieform jämfört med placebogruppen.

En annan studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility visade att NAC-tillskott ökade spermieantalet och förbättrade spermierörligheten hos män med asthenozoospermi, en annan form av manlig infertilitet som kännetecknas av dålig spermierörlighet.

Utöver sin antioxidativa verkan har NAC också visat sig ha antiinflammatoriska effekter, vilket kan vara viktigt för att upprätthålla en hälsosam spermieproduktion. En studie publicerad i tidskriften Reproductive Biology and Endocrinology fann att NAC-tillskott minskade inflammationen i testiklarna hos råttor och förbättrade deras spermieparametrar.

Det är dock viktigt att notera att mer forskning behövs för att fastställa de exakta mekanismerna bakom NAC:s effekter på den manliga fertiliteten och för att bestämma de optimala doserna för behandling. Samråd med en läkare eller annan medicinsk professionell rekommenderas alltid innan man tar NAC eller något annat tillskott för fertilitetsändamål.

Vitamin C 

Vitamin C, även känt som askorbinsyra, är en viktig antioxidant som har visat sig ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten. Forskning har visat att vitamin C kan hjälpa till att öka antalet och rörligheten hos spermier, vilket kan förbättra chansen att uppnå en graviditet.

Först och främst är vitamin C en antioxidant som kan hjälpa till att skydda cellerna från skador orsakade av fria radikaler. När det gäller fertilitet kan detta vara viktigt eftersom fria radikaler kan skada spermier och minska deras rörlighet. Flera studier har också visat att höga nivåer av vitamin C kan förbättra kvaliteten och rörligheten hos spermier. En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män som tog vitamin C-tillskott hade högre spermieantal, bättre spermierörlighet och färre defekta spermier jämfört med män som inte tog tillskott. Vitamin C kan också hjälpa till att minska inflammation i kroppen, vilket kan vara en annan faktor som påverkar spermiekvaliteten. En studie från University of Texas Medical Branch visade att män med högre nivåer av vitamin C hade lägre nivåer av inflammation i kroppen, vilket kan förbättra deras fertilitet.

För att få tillräckligt med vitamin C kan män inkludera livsmedel som citrusfrukter, kiwi, bär, paprika, broccoli och spenat i sin kost. Män kan också överväga att ta vitamin C-tillskott om de har brist på vitamin C eller om de vill förbättra sin fertilitet.

En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män som tog höga doser av vitamin C (1000 mg per dag) under minst två månader såg en signifikant ökning av spermieantal och spermieaktivitet, jämfört med en placebogrupp.

Vitamin C kan också hjälpa till att skydda spermier och celler från skador som orsakas av oxidativ stress, vilket är en av de vanligaste orsakerna till manlig infertilitet. Oxidativ stress uppstår när kroppen inte kan hantera skadliga fria radikaler, vilket kan skada celler och vävnader.

Det är också viktigt att notera att vitamin C är en vattenlöslig vitamin, vilket betyder att det inte lagras i kroppen i stora mängder. Därför är det viktigt att få tillräckligt med vitamin C från kosten eller kosttillskott.

Förutom att förbättra den manliga fertiliteten har vitamin C också många andra hälsofördelar, inklusive att stärka immunförsvaret och förbättra hudhälsan.

Det är dock viktigt att inte ta för mycket vitamin C, eftersom överdriven konsumtion kan leda till biverkningar som diarré, illamående och magont. Det rekommenderade dagliga intaget av vitamin C för vuxna män är 90 mg.

Sammanfattningsvis kan vitamin C ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiekvaliteten och minska inflammation i kroppen. Men som med allt annat är det viktigt att ha en balanserad diet och att prata med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott.

Vitamin E

Vitamin E är en kraftfull antioxidant som kan hjälpa till att skydda kroppen från skador som orsakas av fria radikaler. Det har också visat sig ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten.

Flera studier har visat att höga nivåer av Vitamin E kan förbättra spermieantal, rörlighet och form. En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män som tog 400 IE (Internationella Enheter) av Vitamin E per dag under minst tre månader såg en signifikant ökning av antalet spermier, liksom en ökning av antalet friska spermier.

Vitamin E kan också hjälpa till att förbättra blodcirkulationen i kroppen, inklusive i könsorganen. Detta kan hjälpa till att öka blodflödet till testiklarna och därmed förbättra produktionen av spermier.

För att få tillräckligt med Vitamin E kan män inkludera livsmedel som nötter, frön, gröna bladgrönsaker, avokado och vegetabiliska oljor i sin kost. Män kan också överväga att ta Vitamin E-tillskott om de har brist på Vitamin E eller om de vill förbättra sin fertilitet.

Det är viktigt att notera att överdriven konsumtion av Vitamin E kan leda till biverkningar, såsom huvudvärk, illamående och diarré. Det rekommenderade dagliga intaget av Vitamin E för vuxna män är 15 mg.

Sammanfattningsvis kan Vitamin E ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiekvaliteten och öka blodcirkulationen i kroppen. Men som med allt annat är det viktigt att ha en balanserad kost och att prata med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott.

Vitlök (Allium sativum L)

innehåller en mängd olika näringsämnen i form av flyktiga oljor, fettsyror, enzymer, aminosyror, vitaminer och mineraler,

och är uppskattad sina fördelar för människokroppen.

Vitlök är en av de äldsta och mest kända växterna i världen och har använts både som krydda och som medicin. Forskning har visat att vitlök innehåller en mängd fördelaktiga kemiska föreningar som kan ha positiva effekter på hälsan, inklusive fertiliteten hos män.

En av de aktiva ingredienserna i vitlök är allicin, som är känd för sina antibakteriella och antioxidativa egenskaper. Allicin har också visat sig ha positiva effekter på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiernas rörlighet och minskar inflammation i kroppen.

En studie publicerad i tidskriften Avicenna Journal of Phytomedicine visade att män som tog ett dagligt tillskott av vitlök i fyra månader hade signifikant högre spermieantal, bättre spermierörlighet och lägre nivåer av skadliga biprodukter i kroppen som kan påverka fertiliteten negativt.

En annan studie publicerad i Journal of Nutrition visade också att vitlök kan förbättra den manliga fertiliteten genom att öka nivåerna av antioxidanter i blodet, vilket skyddar cellerna från skador och inflammation.

För att få tillräckligt med vitlök kan män inkludera den i sin kost genom att lägga till den i matlagning eller genom att ta vitlökstillskott. Det är viktigt att notera att överdriven konsumtion av vitlök kan leda till biverkningar, såsom illamående, magont och halsbränna.

Sammanfattningsvis kan vitlök ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiernas rörlighet, minska inflammation i kroppen och öka nivåerna av antioxidanter. Men som med allt annat är det viktigt att ha en balanserad kost och att prata med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott.

Selen

bidrar till att skydda celler mot oxidativ stress och för normal spermatogenes.

Selen är en viktig mineral som finns naturligt i vissa livsmedel och som spelar en viktig roll för många av kroppens funktioner, inklusive reproduktiv hälsa. Selen är en antioxidant som kan hjälpa till att skydda cellerna från skador orsakade av fria radikaler, och när det gäller fertilitet kan detta vara viktigt eftersom fria radikaler kan skada spermier och minska deras rörlighet.

Flera studier har visat att selen kan ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten. En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män med låga nivåer av selen hade sämre spermiekvalitet och lägre spermieantal jämfört med män med högre nivåer av selen.

En annan studie publicerad i Journal of Urology visade att män som tog selen-tillskott i fyra månader hade en signifikant ökning av spermieantal och bättre spermierörlighet jämfört med män som inte tog några tillskott.

Selen kan också bidra till att reglera hormonproduktionen, inklusive testosteronnivåerna, vilket också kan påverka den manliga fertiliteten positivt. Selen kan också hjälpa till att minska inflammation i kroppen, vilket kan vara en annan faktor som påverkar spermiekvaliteten.

Det är viktigt att notera att överdosering av selen kan vara skadligt, så det är viktigt att prata med en läkare innan man börjar ta några selen-tillskott. Men i allmänhet kan man få tillräckligt med selen genom en balanserad kost som inkluderar livsmedel som innehåller selen, såsom nötter, frön, fullkornsprodukter, fisk och skaldjur.

Sammanfattningsvis kan selen ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiernas kvalitet och rörlighet, reglera hormonproduktionen och minska inflammation i kroppen. Men det är viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott och att upprätthålla en balanserad kost för att få tillräckligt med selen och andra näringsämnen.

Zink

Bidrar till normal fertilitet och fortplantning, att skydda celler från oxidativ stress, normal DNA syntes, underhåll

av normala testosteronnivåer i blodet och har en roll i celldelningsprocessen.

Zink är en viktig mineral som finns naturligt i många livsmedel och som spelar en viktig roll för många av kroppens funktioner, inklusive reproduktiv hälsa. Zink är viktigt för produktionen av spermier och testosteron, och en brist på zink kan påverka den manliga fertiliteten negativt.

Flera studier har visat att zink kan ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten. En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män med högre nivåer av zink hade högre spermieantal och bättre spermierörlighet jämfört med män med lägre nivåer av zink.

En annan studie publicerad i Journal of Nutrition visade att män som tog zink-tillskott hade en signifikant ökning av spermieantal och bättre spermierörlighet jämfört med män som inte tog några tillskott.

Zink kan också hjälpa till att minska inflammation i kroppen, vilket kan vara en annan faktor som påverkar spermiekvaliteten. En studie publicerad i tidskriften Andrologia visade att zink-tillskott minskade inflammationen i prostata hos män med prostatainflammation, vilket förbättrade spermiernas kvalitet och rörlighet.

Det är viktigt att notera att överdosering av zink kan vara skadligt, så det är viktigt att prata med en läkare innan man börjar ta några zink-tillskott. Men i allmänhet kan man få tillräckligt med zink genom en balanserad kost som inkluderar livsmedel som innehåller zink, såsom nötter, frön, baljväxter, fullkornsprodukter, kött, fisk och skaldjur.

Sammanfattningsvis kan zink ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiernas kvalitet och rörlighet, reglera hormonproduktionen och minska inflammation i kroppen. Men det är viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott och att upprätthålla en balanserad kost för att få tillräckligt med zink och andra näringsämnen.

Vitamin B6

Vitamin B6, även känt som pyridoxin, är en vattenlöslig vitamin som spelar en viktig roll i många av kroppens funktioner, inklusive reproduktiv hälsa. Vitamin B6 är involverat i produktionen av hormoner och neurotransmittorer, inklusive testosteron, vilket kan påverka den manliga fertiliteten.

Flera studier har visat att låga nivåer av vitamin B6 kan påverka spermiernas kvalitet och rörlighet. En studie publicerad i tidskriften Human Reproduction fann att män med högre nivåer av vitamin B6 hade högre spermieantal och bättre spermierörlighet jämfört med män med lägre nivåer av vitamin B6.

En annan studie publicerad i Journal of Andrology visade att män med högre intag av vitamin B6 hade högre spermieantal, bättre spermierörlighet och färre defekta spermier jämfört med män med lägre intag av vitamin B6.

Vitamin B6 kan också hjälpa till att reglera hormonnivåerna i kroppen, inklusive testosteron, vilket kan påverka den manliga fertiliteten. En studie publicerad i tidskriften Hormone Research fann att vitamin B6-tillskott ökade testosteronnivåerna hos män med nedsatt fertilitet.

Det är viktigt att notera att överdosering av vitamin B6 kan vara skadligt, så det är viktigt att prata med en läkare innan man börjar ta några vitamin B6-tillskott. Men i allmänhet kan man få tillräckligt med vitamin B6 genom en balanserad kost som inkluderar livsmedel som innehåller vitamin B6, såsom kyckling, kalkon, fisk, nötter, avokado, bananer och potatis.

Sammanfattningsvis kan vitamin B6 ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiernas kvalitet och rörlighet, reglera hormonproduktionen och öka testosteronnivåerna. Men det är viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott och att upprätthålla en balanserad kost för att få tillräckligt med vitamin B6 och andra näringsämnen.

 

Vitamin B12

bidrar till en energigivande ämnesomsättning.

Vitamin B12, också känt som kobalamin, är en vattenlöslig vitamin som är viktig för en mängd olika kroppsfunktioner, inklusive nervsystemet och produktionen av röda blodkroppar. Det finns också några bevis som tyder på att vitamin B12 kan spela en roll i den manliga fertiliteten.

En studie publicerad i tidskriften Human Reproduction fann att män med högre nivåer av vitamin B12 hade bättre spermiekvalitet, inklusive högre spermieantal och bättre spermierörlighet, jämfört med män med lägre nivåer av vitamin B12. Dessutom fanns det en korrelation mellan högre nivåer av vitamin B12 och minskad DNA-skada i spermier.

Ytterligare en studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility fann att män med nedsatt fertilitet hade lägre nivåer av vitamin B12 jämfört med fertila män. När dessa män fick vitamin B12-tillskott ökade deras spermieantal och förbättrade spermierörligheten.

Vitamin B12 kan också hjälpa till att reglera hormonnivåerna, inklusive testosteron, som kan påverka den manliga fertiliteten. En studie publicerad i tidskriften Fertility and Sterility visade att män med låga testosteronnivåer hade låga nivåer av vitamin B12, och att vitamin B12-tillskott hjälpte till att öka testosteronnivåerna hos dessa män.

Det är viktigt att notera att överdosering av vitamin B12 är sällsynt och vanligtvis inte skadar kroppen. Men det är viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott. Det är också möjligt att få tillräckligt med vitamin B12 genom en balanserad kost som innehåller livsmedel som innehåller vitamin B12, såsom kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

Sammanfattningsvis kan vitamin B12 ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten genom att förbättra spermiekvaliteten, reglera hormonproduktionen och öka testosteronnivåerna. Men det är viktigt att tala med en läkare innan man börjar ta några nya kosttillskott och att upprätthålla en balanserad kost för att få tillräckligt med vitamin B12 och andra näringsämnen.

Folsyra 

Folsyra, eller vitamin B9, är en viktig vitamin som är nödvändig för en mängd olika kroppsfunktioner, inklusive produktionen av DNA och bildandet av röda blodkroppar. Men det har också visat sig ha en positiv effekt på den manliga fertiliteten.

Flera studier har visat att folsyrabrist kan leda till nedsatt spermieproduktion och spermiekvalitet hos män. En studie från University of California, Berkeley, fann att män med lägre nivåer av folsyra i blodet hade en högre risk för spermiedefekter.

Folsyra kan också påverka spermiernas DNA-hälsa och minska risken för genetiska mutationer som kan påverka den manliga fertiliteten. En studie publicerad i tidskriften Andrology visade att män som tog folsyra-tillskott i tre månader hade en signifikant minskning av DNA-skador i spermierna.

Folsyra kan också ha en positiv effekt på hormonbalansen hos män. En studie från University of Illinois visade att män som tog folsyratillskott hade en ökning av testosteron i blodet.

Det rekommenderas att män tar 400 mikrogram folsyra om dagen för att främja den manliga fertiliteten. Folsyra finns naturligt i gröna bladgrönsaker, bönor, nötter och frön, men det kan också tas som ett tillskott. Det är dock viktigt att tala med en läkare eller annan hälsoexpert innan du tar några kosttillskott.

L-karnitin

L-karnitin är en naturlig förening som är viktig för energiomsättningen i kroppen. Den finns i höga koncentrationer i testiklarna och seminalvätskan, och forskning har visat att L-karnitin kan ha positiva effekter på mannens fertilitet.

En av de viktigaste funktionerna för L-karnitin i samband med fertilitet är dess roll i energiomsättningen i sädescellerna. Sädesceller är mycket energikrävande celler som behöver energi för att kunna simma och penetrera ägget. L-karnitin hjälper till att transportera fettsyror in i mitokondrierna, där de kan omvandlas till energi för att stödja sädescellernas rörelse och funktion.

Forskning har också visat att L-karnitin kan ha positiva effekter på spermiernas kvalitet och kvantitet. En studie publicerad i "International Journal of Andrology" undersökte effekterna av L-karnitintillskott på spermiekvalitet och mängd hos män med nedsatt spermiekvalitet. Resultaten visade att tillskott av L-karnitin under sex månader ledde till förbättrad spermiekvalitet och en ökning av spermieantalet.

L-karnitin har också visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan vara fördelaktigt för mannens fertilitet. Inflammation kan orsaka skador på spermiernas DNA, vilket kan leda till nedsatt fertilitet. L-karnitin kan hjälpa till att minska inflammation och skydda spermierna från skador.

Det är dock viktigt att notera att L-karnitintillskott inte är en universell lösning för alla fertilitetsproblem. Orsakerna till nedsatt spermiekvalitet kan vara många och varierande, och det är därför viktigt att fastställa den exakta orsaken innan man börjar ta tillskott.

Sammanfattningsvis kan L-karnitin ha positiva effekter på mannens fertilitet genom att öka spermiekvaliteten och kvantiteten, samt genom dess antiinflammatoriska egenskaper. Tillskott av L-karnitin kan vara fördelaktigt för män med nedsatt spermiekvalitet, men det är viktigt att fastställa den exakta orsaken till problemen innan man börjar ta tillskott.

bottom of page