top of page
PERSONUPPGIFTS-HANTERING

 

Hur hanterar vi dina uppgifter

Fertilum hjälper dig, helt kostnadsfritt, baserat på dina anonyma uppgifter att hitta matchande fertilitetsklinik. Vi kommer skicka dina uppgifter till upp till 5 fertilitetskliniker beroende på vilka kliniker som matchar dina svar. 

Du kan välja om du önskar att Fertilum följer upp din förfrågan efter 2 veckor och huruvida du är tillfreds med de kontakter du fått. 

Lagring av persondata

De uppgifter du anger är anonyma då du inte anger personnummer. Vi förmedlar vidare dina uppgifter till fertilitetsmottagningar dit du därefter anger persondata. Uppgifterna behandlas vidare av Fertilum samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part, dvs fertilitetsmottagningarna, för att utföra ändamålen du sökt för. 

Fertilum använder sig av en matchningsfunktion som är baserad på vad kliniker i världen har för regler och villkor för sina fertilitetsbehandlingar. Vi förmedlar dina uppgifter till matchande kliniker men har därefter ingen roll i kontakten mellan dig och din klinik.

 

Du har som patient själv skyldigheten att titta upp vad som är regler och lagar i Sverige, eller om du är bosatt i annat land, samt i det land där din framtida fertilitetsklinik ligger.

Fertilum förmedlar endast kontakten till matchande fertilitetskliniker men är därefter frikopplad från din kontakt med kliniken, har ingen insyn eller delaktighet i din eventuella behandling och friskriver sig därmed från fertilitetsklinikernas tjänster och behandlingar. 

Rättigheter & Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Fertilum angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till info@fertilum.se, skriv GDPR i rubriken. 

För frågor kring dina personuppgifter hos tjänsteleverantören, dvs fertilitetsmottagningen kontaktar du denne direkt. 

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Ändamål med insamlande av dina uppgifter

Uppgifterna inhämtas för att matcha din förfrågan med fertilitetskliniker och i nästa skede delge dessa uppgifter till tjänsteleverantören. Dina uppgifter kan användas av Fertilum för att på nytt kontakta dig för att följa upp din förfrågan och huruvida du har fått tillfredsställande kontakter. 

Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat, och i vissa fall även inhämtat godkännande av egna villkor i samband med er kontakt. 

bottom of page