top of page

Fertilitet & oxidativ stress

Hur oxidativ stress påverkar fertiliteten

_e6c1bd6d-170b-48bb-8cf1-1fdae9b7a554.jpeg

Oxidativ stress -
påverkan på fertiliteten

Fertilitet är en viktig aspekt av människors hälsa och livskvalitet. För både män och kvinnor kan förmågan att bli gravid vara avgörande för deras önskan att bilda en familj. Men en faktor som ofta förbises när det gäller fertilitetsfrågor är oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd där obalansen mellan fria radikaler och antioxidanter i kroppen kan leda till skador på celler, DNA och andra biologiska molekyler. Denna obalans kan ha en negativ inverkan på fertiliteten på olika sätt.

_8d318d78-1410-4805-b4d6-0f0325dca7a7.jpeg

Oxidativ stress &
kvinnlig fertilitet

Kvinnors fertilitet är beroende av en mängd komplexa processer som sker i äggstockarna, äggledarna och livmodern. Oxidativ stress kan påverka dessa processer på flera sätt:

             1. Äggkvalitet: Äggkvalitet är en avgörande faktor för kvinnlig fertilitet.

Höga nivåer av oxidativ stress kan skada äggceller och deras mitokondrier (cellens kraftverk), vilket kan leda till nedsatt äggkvalitet och öka risken för missfall.                   

            2. Ägglossning: Oxidativ stress kan påverka ägglossningens regelbundenhet och frekvens, vilket kan minska chanserna att bli gravid.

          3. Implantation: Om en befruktad äggcell inte kan fästa sig ordentligt i livmodern på grund av oxidativ stressrelaterade skador på livmoderslemhinnan, kan detta resultera i utebliven graviditet eller tidigare missfall.

_8d318d78-1410-4805-b4d6-0f0325dca7a7_edited.jpg

Oxidativ stress &
manlig fertilitet

För män spelar spermier en avgörande roll i fertilitetsprocessen. Oxidativ stress kan påverka manlig fertilitet på följande sätt:

1. Spermaproduktion: Höga nivåer av oxidativ stress kan påverka spermieproduktionen och sänka spermieantal och rörlighet.

2. Spermiekvalitet: Oxidativ stress kan orsaka skador på DNA i spermier, vilket kan resultera i defekta spermier och öka risken för missfall om ett defekt ägg befruktas.

3. Spermiepenetration: Spermiers förmåga att penetrera och befrukta ägget kan försämras av oxidativ stress, vilket minskar chanserna att bli gravid.

Hantering av oxidativ stress -
för att förbättra fertiliteten

Det är viktigt att notera att vissa nivåer av oxidativ stress är normala och nödvändiga för kroppens funktion. Men om oxidativ stress blir överdriven kan det vara skadligt för fertiliteten. För att hantera och minska oxidativ stress och därmed förbättra fertiliteten kan följande åtgärder vara till hjälp:

  1. Kost och kosttillskott: En näringsrik kost som är rik på antioxidanter som vitamin C, E och zink kan hjälpa till att bekämpa oxidativ stress. Kosttillskott kan också vara användbara om det rekommenderas av en läkare.

  2. Livsstilsförändringar: Att undvika tobaksrök, överdrivet alkoholintag och exponering för miljögifter kan minska risken för oxidativ stress.

  3. Motion: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att minska oxidativ stress och förbättra fertiliteten.

  4. Stresshantering: Att hantera stress och få tillräckligt med sömn är viktiga faktorer för att minska oxidativ stress.

  5. Läkarövervakning: Om par har svårt att bli gravida kan det vara klokt att söka medicinsk rådgivning och fertilitetsbehandlingar som kan hjälpa till att övervinna de negativa effekterna av oxidativ stress.

Sammanfattningsvis kan oxidativ stress ha en betydande negativ inverkan på både kvinnlig och manlig fertilitet. Att förstå och hantera oxidativ stress kan vara avgörande för att öka chanserna att bli gravid och uppnå en hälsosam graviditet. Det är viktigt att konsultera en läkare eller specialist om man misstänker att oxidativ stress kan vara en faktor som påverkar fertiliteten.

bottom of page