top of page

Mäta manlig oxidativ stress

för fertiliteten

mioxsys-oxidativ stress test_edited.png

Manlig idiopatisk infertilitet
kan i upp till 80% av alla fall associeras med oxidativ stress(1)

Oxidativ stress & fertilitet

Miljoner par över hela världen drabbas av olika åkommor som påverkar deras fertilitet. Den manliga faktorn är avgörande i upp till 60% av de par som upplever fertilitetsproblem (2).

Oxidativ stress är ett skede där syrehärledda fria radikaler, kända som reaktiva syrearter (ROS) orsakar ökade cellskador och där den ökade produktionen av ROS övervinner kroppens eget antioxidanta försvar.

Nedsatt manlig fortplantningsförmåga kan i upp till 80% av alla fall associeras med oxidativ stress (3),(4)

Oxidativ stress kan ofta härledas till negativa miljöfaktorer (föroreningar, gifter och strålning), ohälsosam livsstil (rökning, alkohol, dålig kosthållning, fetma och överdriven träning), höga temperaturer, ålder och stress.

Den viktigaste invärtes faktorn som bidrar till oxidativ stress är inflammatoriska processer i de urogenitala kanalerna, som härrör från varikocele, ofullständigt botade infektioner eller vissa systemiska sjukdomar som diabetes, artrit, astma, etc (7).

Medan små mängder ROS krävs för normal spermafunktion så kan oproportionerliga nivåer ha en negativ påverkan på spermiernas kvalitet och minska deras kapacitet till befruktning.

​För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes.

Oxidativ Stress fertilitet

Mäta oxidativ stress 

En traditionell spermaanalys är inte alltid tillräcklig för att diagnostisera manlig fertilitet: upp emot 40% av alla män med nedsatt fortplantningsförmåga uppvisar trots detta normala spermaprovsresultat (5), (6).


Då oxidativ stress har en stor påverkan på den manliga fortplantningsförmågan, blir det allt vanligare att mäta dess nivåer i sperman (8).

Det finns idag möjlighet att mäta Oxidativ och Reduktiv Stress i spermierna, för att kunna få en förklaring till ofrivillig barnlöshet och där vanliga spermaprov inte kunnat ge svar nog.

MiOXSYS är för närvarande den mest kompletta utrustningen på marknaden för att mäta både Oxidativ och Reduktiv Stress i sperma (ORP), vilket görs på 5 minuter genom elektrokemisk teknik. Upp till 80 % av orsakerna bakom manlig idiopatiskt infertilitet är associerade till Oxidativ Stress.

Skulle provsvaret visa Oxidativ Stress så rekommenderas att ta antioxidanter för manlig infertilitet samt göra en livsstilsförändring under en 3-månaders period, då spermatogenesen tar tre månader från spermatogonium till mogen spermie.

Provsvaret ger en vägledning och en plan om hur man kan gå vidare i exempelvis en fertilitetsbehandling.

Resultatet ökar precision i övrig analys och behandlingsresultat.

MiOXSYS finns idag på kliniker och provställen i världen, Europa, Norden och Sverige. 

Oxidativ Stress test finns idag att göra på Fertilitetsplus i Stockholm, boka här.

Anchor 1
  1. Agarwal A, et AL. Male Oxidative Stress Infertility (MOSI): Proposed Terminology and Clinical Practice Guidelines for Management of Idiopathic Male Infertility. World J Mens Health. 2019 Sep;37(3):296-312. doi: 10.5534/wjmh.190055. Epub 2019 May 28. PMID: 31081299; PMCID: PMC6704307.

  2. Oxidative stress and male infertility - a clinical perspective. Tremellen, 2008. Human Reproduction Update 14, 243–258.

  3. Male factor infertility: evaluation and management. Brugh et al. Med Clin North Am. 2004;88:367-85.

  4. Epidemiology and aetiology of male infertility. D. S. Irvine Hum Reprod 1998 33-44.

  5. Role of semen analysis in subfertile couples. Van der Steeg, Steures, Eijikemans, et al. Fertil Steril. 2011;95:1013-9.

  6. Controversies surrounding the 2010 WHO cutoff values for human semen characteristics and Its impact on unexplained infertility. Sandro C. Esteves et al. 2015.

  7.  Pham-Huy, Lien Ai et al. Free radicals, antioxidants in disease and health. International Journal of Biomedical Science: IJBS vol. 4,2 (2008): 89-96.

  8. Oxidative stress and antioxidant defense. Birben, Esra et al. The World Allergy Organization journal vol. 5,1 (2012): 9-19.

bottom of page