top of page

Oxidativ stress &
manlig fertilitet 

Hur oxidativ stress påverkar fertiliteten
negativt och vad du kan göra

_d2be8188-5326-467d-811c-155b729bf5be.jpeg

Oxidativ stress och manlig fertilitet

För män spelar spermier en avgörande roll i fertilitetsprocessen. Oxidativ stress kan påverka manlig fertilitet på följande sätt:

  1. Spermaproduktion: Höga nivåer av oxidativ stress kan påverka spermieproduktionen och sänka spermieantal och rörlighet.

  2. Spermiekvalitet: Oxidativ stress kan orsaka skador på DNA i spermier, vilket kan resultera i defekta spermier och öka risken för missfall om ett defekt ägg befruktas.

  3. Spermiepenetration: Spermiers förmåga att penetrera och befrukta ägget kan försämras av oxidativ stress, vilket minskar chanserna att bli gravid.

Oxidativ stress är ett skede där syrehärledda fria radikaler, kända som reaktiva syrearter (ROS) orsakar ökade cellskador och där den ökade produktionen av ROS övervinner kroppens eget antioxidanta försvar.

Nedsatt manlig fortplantningsförmåga kan i upp till 80% av alla fall associeras med oxidativ stress (3),(4). 

Oxidativ stress kan ofta härledas till negativa miljöfaktorer (föroreningar, gifter och strålning), ohälsosam livsstil (rökning, alkohol, dålig kosthållning, fetma och överdriven träning), höga temperaturer, ålder och stress.

Den viktigaste invärtes faktorn som bidrar till oxidativ stress är inflammatoriska processer i de urogenitala kanalerna, som härrör från varikocele, ofullständigt botade infektioner eller vissa systemiska sjukdomar som diabetes, artrit, astma, etc. (7).

Medan små mängder ROS krävs för normal spermafunktion så kan oproportionerliga nivåer ha en negativ påverkan på spermiernas kvalitet och minska deras kapacitet till befruktning.

För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes.

En traditionell spermaanalys är inte alltid tillräcklig för att diagnostisera manlig fertilitet: upp emot 40% av alla män med nedsatt fortplantningsförmåga uppvisar trots detta normala spermaprovsresultat (5), (6).

Oxidativ stress & 
antioxidanter

Vår kropp har två naturliga nyckelsystem som minskar oxidativ stress: enzymatiska och icke-enzymatiska (14).

Det enzymatiska systemet är det huvudsakliga anti-oxidativa försvaret i vår kropp. De viktigaste komponenterna i det enzymatiska systemet är (15), (16):

N-Acetyl-Cystein (som en biologisk föregångare till Glutation); Glutation (GSH); Selen och Zink (som väsentliga element för enzymers aktivitet).


För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöttar försvarsmekanismerna mot oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes.

Fertilitet är en viktig aspekt av människors hälsa och livskvalitet. För både män och kvinnor kan förmågan att bli gravid vara avgörande för deras önskan att bilda en familj. Men en faktor som ofta förbises när det gäller fertilitetsfrågor är oxidativ stress. Oxidativ stress är ett tillstånd där obalansen mellan fria radikaler och antioxidanter i kroppen kan leda till skador på celler, DNA och andra biologiska molekyler. Denna obalans kan ha en negativ inverkan på fertiliteten på olika sätt.

_02e69e46-03d4-4710-bf98-a68c9b4ea819_edited.jpg
_8d318d78-1410-4805-b4d6-0f0325dca7a7_edited.jpg

Sermatrop Alfa -
antioxidanter för den manliga fertiliteten 

För att upprätthålla en normal spermatogenes och fortplantningsförmåga behöver kroppen förses med ett antal essentiella mikroelement och antioxidanter.

Sermatrop Alfa är en patenterad komplex blandning av vetenskapligt underbyggda mikroelement, antioxidanter, växtextrakt och aminosyror. Sermatrop Alfa är utformat för män som strävar efter att upprätthålla normal spermatogenes och reproduktionsfunktion. Tack vare sin unika sammansättning har Sermatrop Alfa en komplex effekt. De antioxidanter som finns i Sermatrop Alfa minskar oxidativ stress genom både enzymatiska och icke-enzymatiska antioxidativa försvarsmekanismer.

Running Shoes

Hantering av oxidativ stress
för förbättrad fertilitet

Det är viktigt att notera att vissa nivåer av oxidativ stress är normala och nödvändiga för kroppens funktion. Men om oxidativ stress blir överdriven kan det vara skadligt för fertiliteten. För att hantera och minska oxidativ stress och därmed förbättra fertiliteten kan följande åtgärder vara till hjälp:

  1. Kost och kosttillskott: En näringsrik kost som är rik på antioxidanter som vitamin C, E och zink kan hjälpa till att bekämpa oxidativ stress. Kosttillskott kan också vara användbara om det rekommenderas av en läkare.

  2. Livsstilsförändringar: Att undvika tobaksrök, överdrivet alkoholintag och exponering för miljögifter kan minska risken för oxidativ stress.

  3. Motion: Regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att minska oxidativ stress och förbättra fertiliteten.

  4. Stresshantering: Att hantera stress och få tillräckligt med sömn är viktiga faktorer för att minska oxidativ stress.

  5. Läkarövervakning: Om par har svårt att bli gravida kan det vara klokt att söka medicinsk rådgivning och fertilitetsbehandlingar som kan hjälpa till att övervinna de negativa effekterna av oxidativ stress.

Sammanfattningsvis kan oxidativ stress ha en betydande negativ inverkan på både kvinnlig och manlig fertilitet. Att förstå och hantera oxidativ stress kan vara avgörande för att öka chanserna att bli gravid och uppnå en hälsosam graviditet. Det är viktigt att konsultera en läkare eller specialist om man misstänker att oxidativ stress kan vara en faktor som påverkar fertiliteten.

bottom of page