top of page

MiOXSYS

Mest kompletta maskinen på marknaden -
för att mäta både
oxidativ och reduktiv stress i sperma

Varför ska man mäta oxidativ stress i sperma?

Idag finns det fler än 9500 publikationer på Pubmed som visar påvisar den oxidativa stressens påverkan på den manliga fertiliteten.


ESHRE rekommenderar att oxidativ och reduktiv stress mäts på mannen efter ett första

missfall i en fertilitetsbehandling (4)

Hur vanligt är infertilitet hos män och relationen till
oxidativ stress?

Männen står för hälften av all infertilitet världen över, där totalt 93 miljoner män

är infertila. 50% av alla dessa män har en idiopatisk infertilitet

(ca 37,2 miljoner män), varav 80% av männen i alla dessa fall lider av

oxidativ stress. De resterande 50% av männen har en känd eller oförklarlig

infertilitet där förklaringen i 30-40% av dessa fall är på grund av oxidativ stress (1).

Vad är oxidativ

& reduktiv stress?

 

Oxidativ stress orsakas av obalansen mellan produktionen av Reaktiva Syrearter/fria radikaler (ROS) och kroppens antioxidantsystem som ansvarar för deras neutralisering och avlägsnande (2).

Oxidativ stress och reduktiv stress är två tillstånd som kan påverka männens fertilitet. Både oxidativ och reduktiv stress kan leda till DNA-skador i spermier och därmed minska chansen att befrukta ett ägg. En hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, undvikande av rökning och alkohol samt minskad exponering för skadliga miljöfaktorer kan hjälpa till att minska dessa stressfaktorer och förbättra fertiliteten. Vid fertilitetsproblem är det klokt att söka medicinsk rådgivning för en noggrann utvärdering och eventuell behandling.

Active Man
DNA Strand

Vad kan oxidativ stress leda till

Oxidativ och Reduktiv stress kan i sin tur leda till DNA-skador, apoptos/celldöd och lipidperoxidering på spermierna. Att hamna i en balans mellan oxidativ och reduktiv stress är därmed en nödvändighet för spermiernas kapacitet, akrosom reaktion, hyperaktivitet, spermatogenes-utvecklingen och spermie/ägg-fusionen (3). Oxidativ och reduktiv stress kan vara skadliga för manlig fertilitet och kan leda till olika problem inom reproduktionshälsa. Här är några av de specifika sätt på vilka dessa typer av stress kan påverka manlig fertilitet negativt: Spermakvalitet: Oxidativ stress kan skada spermier genom att påverka deras membran, DNA och andra cellkomponenter. Detta kan leda till minskad spermiekvalitet, inklusive minskad rörlighet och ökad DNA-skada. Dålig spermiekvalitet kan i sin tur påverka möjligheten att befrukta ägget och därmed minska chanserna till graviditet. Spermieproduktion: Oxidativ stress kan också påverka processen för spermieproduktion (spermatogenes) i testiklarna. Det kan resultera i en minskad produktion av spermier (oligospermi) eller till och med frånvaro av spermier (azoospermi), vilket kan leda till infertilitet. Antioxidantförsvar: Män har normalt en viss nivå av oxidativ stress i reproduktionsvägarna, men antioxidanter hjälper till att motverka denna stress och bibehålla spermiekvaliteten. Om balansen mellan oxidanter och antioxidanter störs, kan det leda till en minskning av antioxidantförsvar och därmed ökad oxidativ stress. Spermieägginteraktion: Oxidativ stress kan påverka äggceller också, vilket kan minska chanserna till framgångsrik befruktning och embryoimplantation. Sammanfattningsvis kan både oxidativ och reduktiv stress ha negativa effekter på manlig fertilitet genom att påverka spermakvaliteten, produktionen av spermier och förmågan att befrukta ägget. Det är därför viktigt att upprätthålla en balans mellan oxidanter och antioxidanter i reproduktionssystemet för att främja optimal fertilitet. Om man misstänker fertilitetsproblem på grund av oxidativ stress är det klokt att rådgöra med en läkare eller specialist inom reproduktionsmedicin för att bedöma situationen och överväga lämpliga behandlingsalternativ.

Hur mäter man

oxidativ och reduktiv stress?

Oxidativ och reduktiv stress går idag att mäta med ett enkelt och snabbt oxidativ stress test med en droppe sperma (30 microliter) och tar endast mellan 2-5 minuter för full analys.

Den mest kompletta utrustningen på marknaden för detta heter MiOXSYS och mäter både oxidativ och reduktiv stress i sperma genom elektrokemisk teknik.

MiOXSYS kräver ingen specifik kompetens inom medicinteknisk utrustning.

  • MiOXSYS ® resultat representerar en integrerad mätning av alla oxidanter och antioxidanter i provet, vilket gör det till ett kliniskt värdefullt mått.

  • MiOXSYS ® ger snabbt sORP (statiskt oxidativ-reducerande potential) värden som är prediktiva för manlig fertilitetspotential med en positiv prediktiv värde (PPV) på över 95%.

  • MiOXSYS ® rekommenderas som ett diagnostiskt system för MOSI (Manlig Oxidativ Stress Infertilitet).

  • Det är den enda maskinen på marknaden med omfattande klinisk forskning och patentsskydd.

Vad gör man om provet visar att mannen

har oxidativ eller reduktiv stress?

Skulle oxidativ stress testet med MiOXSYS påvisa en oxidativ eller reduktiv stress hos patienten, så rekommenderas olika typer av livsstilsförändringar och antioxidanter för manlig fertilitet. 

Har MiOXSYS blivit validerat?

MiOXSYS har blivit validerad med över 10,000 kliniska prover.

Akademiska institutioner involverade i MiOXSYS kliniska utveckling och validering inkluderar:

Afrika: University of Western Cape (Sydafrika).

Asien: Dokkyo Medical Center (Japan).

Europa: University of Kent (UK), University of Birmingham (UK), University of Nottingham (UK), Amien University (Frankrike), University of Bologna (Italien), University of Thessaly (Grekland).

Nordamerika: Cleveland Clinic, University of Colorado, Baylor Medical Center, NYU Medical Center, University of Oregon State, Princeton University, University of Nebraska, University of Pittsburgh, University of Rochester, University of California San Diego, University of Florida, University of Kansas, University of Michigan, University of Washington, Tulane University, University of Virginia and University of Miami (i USA); and University of Toronto (Kanada).

  1. Agarwal A, et AL. Male Oxidative Stress Infertility (MOSI): Proposed Terminology and Clinical Practice Guidelines for Management of Idiopathic Male Infertility. World J Mens Health. 2019 Sep;37(3):296-312. doi: 10.5534/wjmh.190055. Epub 2019 May 28. PMID: 31081299; PMCID: PMC6704307.

  2. World Journal of  Men’s Health Vol. 32, No. 1, April 2014.    Ashok Agarwal, et al: Effect of Oxidative Stress on Male Reproduction.

  3. ESHRE Recurrent Pregnancy Loss Guideline 2017 .  2.Oxidative stress and male infertility: role of antioxidants and their possible applications in assisted reproduction Vincenza Barbato et al 2015, 3. Atken et al.,2010, 4. Agarwal et al 2003

  4. European Society of Human Reproduction and Embryology. ESHRE Early Pregnancy Guideline Development Group. Nov 2017. 

bottom of page