top of page

MiOXSYS

Mest kompletta maskinen på marknaden - för att mäta både Oxidativ och Reduktiv Stress i sperma.
mioxsys-oxidativ stress test.png
Varför ska man mäta Oxidativ Stress i Sperma?

Idag finns det fler än 9500 publikationer på Pubmed som visar påvisar den Oxidativa Stressens påverkan på den manliga fertiliteten.


ESHRE rekommenderar att Oxidativ och Reduktiv stress mäts på mannen efter ett första missfall i en fertilitetsbehandling (4)

Hur vanligt är infertilitet hos män och relationen till Oxidativ Stress?

Männen står för hälften av all infertilitet världen över, där totalt 93 miljoner män är infertila. 50% av alla dessa män har en idiopatisk infertilitet (ca 37,2 miljoner män), varav 80% av männen i alla dessa fall lider av oxidativ stress. De resterande 50% av männen har en känd eller oförklarlig infertilitet där förklaringen i 30-40% av dessa fall är på grund av oxidativ stress (1).

Vad är Oxidativ och Reduktiv Stress?

Oxidativ stress orsakas av obalansen mellan produktionen av Reaktiva Syrearter/ fria radikaler (ROS) och kroppens antioxidantsystem som ansvarar för deras neutralisering och avlägsnande (2).

Varför är det inte bra med Oxidativ och Reduktiv Stress och vad kan det leda till?

Oxidativ och Reduktiv stress kan i sin tur leda till DNA-skador, apoptos/celldöd och lipidperoxidering på spermierna. Att hamna i en balans mellan oxidativ och reduktiv stress är därmed en nödvändighet för spermiernas kapacitet, akrosom reaktion, hyperaktivitet, spermatogenes-utvecklingen och spermie/ägg-fusionen (3).

 

Hur mäter man Oxidativ och Reduktiv Stress?

Oxidativ och reduktiv stress går idag att mäta med ett enkelt och snabbt oxidativ stress test med en droppe sperma (30 microliter) och tar endast mellan 2-5 minuter för full analys.

Den mest kompletta utrustningen på marknaden för detta heter MiOXSYS och mäter både oxidativ och reduktiv stress i sperma genom elektrokemisk teknik.

MiOXSYS kräver ingen specifik kompetens inom medicinteknisk utrustning.

Vad gör man om provet visar att mannen har Oxidativ eller Reduktiv Stress?

Skulle oxidativ stress testet med MiOXSYS påvisa en oxidativ eller reduktiv stress hos patienten, så rekommenderas olika typer av livsstilsförändringar och antioxidanter för manlig fertilitet. 

 

Har MiOXSYS blivit validerat?

MiOXSYS har blivit validerad med över 10,000 kliniska prover.

Akademiska institutioner involverade i MiOXSYS kliniska utveckling och validering inkluderar:

Afrika: University of Western Cape (Sydafrika).

Asien: Dokkyo Medical Center (Japan).

Europa: University of Kent (UK), University of Birmingham (UK), University of Nottingham (UK), Amien University (Frankrike), University of Bologna (Italien), University of Thessaly (Grekland).

Nordamerika: Cleveland Clinic, University of Colorado, Baylor Medical Center, NYU Medical Center, University of Oregon State, Princeton University, University of Nebraska, University of Pittsburgh, University of Rochester, University of California San Diego, University of Florida, University of Kansas, University of Michigan, University of Washington, Tulane University, University of Virginia and University of Miami (i USA); and University of Toronto (Kanada).

  1. Agarwal A, et AL. Male Oxidative Stress Infertility (MOSI): Proposed Terminology and Clinical Practice Guidelines for Management of Idiopathic Male Infertility. World J Mens Health. 2019 Sep;37(3):296-312. doi: 10.5534/wjmh.190055. Epub 2019 May 28. PMID: 31081299; PMCID: PMC6704307.

  2. World Journal of  Men’s Health Vol. 32, No. 1, April 2014.    Ashok Agarwal, et al: Effect of Oxidative Stress on Male Reproduction.

  3. ESHRE Recurrent Pregnancy Loss Guideline 2017 .  2.Oxidative stress and male infertility: role of antioxidants and their possible applications in assisted reproduction Vincenza Barbato et al 2015, 3. Atken et al.,2010, 4. Agarwal et al 2003

  4. European Society of Human Reproduction and Embryology. ESHRE Early Pregnancy Guideline Development Group. Nov 2017. 

bottom of page