top of page
Running Down Stairs

Livsstilsförändringar för fertiliteten

Livsstilsförändringar i form av hälsosammare mat, rörelse och antioxidanter har en bevisad positiv effekt på fertiliteten.

Manlig infertilitet och relationen till oxidativ stress

Manlig infertilitet är enbart eller delvis inblandad i upp till 70 % av all infertilitet och upp till 80 % av orsakerna bakom manlig infertilitet är förknippade med oxidativ stress.


Det finns en betydande andel infertila män som får en normal spermaanalys och klassificeras då som oförklarad manlig infertilitet.
Det är välkänt att konventionella spermaparametrar (spermiekoncentration, motilitet och morfologi) inte garanterar normala funktioner hos spermierna.


Förhöjda nivåer av ROS (Oxidativ Stress) tros vara en stor bidragande faktor till manlig infertilitet.
Oxidativ stress är ett tillstånd som orsakas av en obalans mellan produktionen av reaktiva arter (ROS) och kroppens antioxidantsystem som ansvarar för dess neutralisering och avlägsnande. Oxidativ stress är en viktig bidragande faktor för manlig infertilitet och kan hanteras genom livsstilsförändringar och väl utvald antioxidantanvändning (1), (2), (3), (4), (5), (6).

Livsstilsförändring fertilitet
_02e69e46-03d4-4710-bf98-a68c9b4ea819_edited.jpg

Antioxidanttillskott

"Antioxidanttillskott hos subfertila män kan öka graviditetsfrekvensen och antalet levande födda" Cochrane Systematic Review (7). Det har bevisats att subfertila män, jämfört med fertila män, har högre nivåer av ROS och lägre nivåer av antioxidanter i sin sperma (8). För att upprätthålla normal spermatogenes och reproduktionsfunktion behöver kroppen tillföra olika viktiga mikroelement och antioxidanter. Särskilt viktiga är de som stöder viktiga försvarsmekanismer för oxidativ stress och bidrar till DNA-syntes och spermatogenes (5), (6). Antioxidanter som vanligtvis används kliniskt och undersöks vetenskapligt som antingen en individuell applikation eller i kombination inkluderar vitamin C, vitamin E, karnitin, N-acetylcystein, koenzym Q10, glutation, l-karnitin och lykopen, tillsammans med viktiga antioxidantkofaktorer zink, selen och folsyra, eftersom dessa föreningar är signifikant involverade i väsentliga spermiefunktioner (10). Det är viktigt att betona att överdriven användning av antioxidanter också kan leda till obalans i kroppens redoxstatus och i sin tur negativt påverka spermiernas funktionella parametrar. Att uppnå och bibehålla redoxbalans rekommenderas (10).Rådgör alltid med din behandlande läkare för att testa för oxidativ stress och för att välja rätt antioxidanter för dig.

När rekommenderas att göra livsstilsförändringar?

Att uppnå en hälsosam graviditet är en önskan som många människor delar. Livsstilsval spelar en avgörande roll när det handlar om att förbättra chanserna till framgångsrik fertilitet och en sund graviditet. Genom att göra medvetna förändringar i ens livsstil kan man öka möjligheten till att uppnå detta mål. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje persons situation är unik, och det finns inget universellt recept för fertilitet. Därför är det alltid en god idé att rådfråga en läkare eller specialist för personlig rådgivning.

Förutom livsstilsförändringar kan det vara fördelaktigt att överväga att genomföra ett oxidativt stress test. Denna typ av test kan ge insikt i nivån av oxidativ stress i kroppen, vilket är kopplat till fertilitet. Genom att mäta oxidativ stress kan du och din läkare få en bättre förståelse för eventuella problem och ta beslut om eventuell behandling eller ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra chanserna till graviditet.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier när det gäller fertilitet och graviditet, men genom att göra positiva livsstilsval och använda tillgängliga resurser som oxidativt stress test, kan du öka dina möjligheter till en hälsosam och framgångsrik graviditet. Kom ihåg att konsultera din läkare eller en specialist för personlig rådgivning och vägledning på din fertilitetsresa.

Om ditt Oxidativa Stress test visar avvikelser kommer du bli rekommenderad livsstilsförändringar.

 

Visar ditt Oxidativa Stress Test på Oxidativ Stress (i motsats till reduktiv stress), är du rekommenderad att utöver livsstilsförändringar även ta antioxidanter, specifikt sammansatt för fertilitet, under en 3-månaders period.

_72d3480d-e332-4b86-b903-afe2c0ee3305.jpeg

Vilka livsstilsförändringar rekommenderas?


01. Ät hälsosammare

En ohälsosam kost är ett ökande problem i den utvecklade världen på grund av ökad konsumtion av all form av paketerad mat med hög socker- och fetthalt, men låg på nyttiga mikronäringsämnen som antioxidanter.

Stora epidemiologiska studier har kopplat frekvent konsumtion av rött och bearbetat kött, kända utlösare för OS, med en försämrad spermiekvalitet.
Dessutom har en hög konsumtion av frukt och grönsaker, särskilt de som innehåller b-karoten, lutein och lykopenantioxidanter, kopplats till förbättrad spermiekvalitet.
Studier har visat att Medelhavets kostmönster, som kännetecknas av högt intag av frukt och grönsaker, fisk och fullkorn, är förknippade med högre spermakvalitet.
Den övergripande optimala spermiekvaliteten stöds bäst genom att äta en minimal mängd rött och bearbetat kött, plus massor av frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn och nötter (5).

 

02. Sluta röka

Cigarettrökning har förknippats med en ökning av seminal oxidativ stress och försämrad spermatogenes, plus en ökning av spermie-DNA-skador, vilket har kopplats till allvarliga hälsokonsekvenser för nästa generation.
Rökning resulterar i en 48 % ökning av seminala leukocytkoncentrationer och en 107 % ökning av seminalnivåer av ROS, tillsammans med minskade nivåer av seminala plasmaantioxidanter som vitamin C och vitamin E.
Rökning bör absolut undvikas.
Flera studier har också visat att andra nikotinhaltiga produkter som tuggtobak/snus kan påverka spermiekvaliteten negativt (5).


03. Drick mindre alkohol

Stort alkoholintag har associerats med ett systemiskt prooxidant tillstånd och en minskning av spermakvaliteten.
Infertila patienter som dricker två till tre enheter alkohol varje dag har signifikant minskad spermiedensitet, procent normala former och procent rörliga former.
Alkoholintaget bör hållas till ett minimum, helst under två standarddrycker per dag (5).


04. Undvik övervikt

Fetma är förknippat med en försämrad spermiekvalitet och en ökning av oxidativ skada på spermier.
Överviktiga män har signifikant högre seminal ROS och spermie-DNA-fragmentering jämfört med fertila normalviktiga män.
Viktminskning genom kost och motion, är känt för att förbättra spermiekvalitet (5).


05. Undvik psykologisk stress

Ungefär 31 % av vuxna män i USA rapporterade att de kände sig allt mer stressade under 2015, medan yngre vuxna rapporterade högre stressnivåer.
Psykologisk stress är kopplad till ökade nivåer av seminal ROS tillsammans med minskade nivåer av antioxidanter som glutation.
Minimering av stress genom stressreducerande aktiviteter som yoga eller meditation kan minska spermieoxidativ stress och förbättra det allmänna välbefinnandet (5).


06. Undvik/begränsa miljögifter

Exponering för luftföroreningar, bekämpningsmedel, mjukgörare, tungmetaller och icke-joniserande strålning kan påverka spermiekvaliteten (5).


07. Hantera värmestress

När testiklarna utsätts för överdriven värme genom höga omgivningstemperaturer (t.ex. arbete i varma miljöer, långvarig användning av bärbar dator i knäet eller frekvent användning av bastu och bad), sker en försämring av spermiekvaliteten på grund av Oxidativ Stress.
Hantering av värmestress innebär att undvika värmerelaterade fritidsaktiviteter (såsom bad, bastu och träning i extrem värme), att bära löst sittande kläder och att undvika långvarig direktkontakt mellan testiklarna och värmekällorna (bärbara datorer, elektriska filtar) (5).

Ladda ner vår livsstilsförändringsbroschyr

  1. Hamada A, Esteves SC, Agarwal A. Unexplained male infertility: potential causes and management. Hum Androl 2011;1(1):2e16.

  2. Lewis SEM, Boyle PM, McKinney KA, Young IS, Thompson W. Total antioxidant capacity of seminal plasma is different in fertile and infertilemen. Fertil Steril 1995;64:868e70.

  3. Van der Steeg JW, Steures P, Eiijkemans MJ, Habbema JDF, Hompes PG, Kremer JA, van der Leeuw-Harmsen L, Bossuyt PM, Repping Silber SJ, Mol BW, van der Veen F, Collaborative Effort for Clinical Evaluation in Reproductive Medicine Study Group. Role of semen analysis in subfertile couples. Fertil Steril 2011;95:1013e9.

  4. Agarwal A, Parekh N, Panner Selvam MK, et al. Male Oxidative Stress Infertility (MOSI): Proposed Terminology and Clinical Practice Guidelines for Management of Idiopathic Male Infertility. World J Mens Health. 2019;37(3):296-312. doi:10.5534/wjmh.190055

  5. Henkel R, Samanta L, Agarwal A, editors. Oxidants, antioxidants, and impact of the oxidative status in male reproduction. London: Elsevier/Academic Press; 2018

  6. Agarwal A, Virk G, Ong C, du Plessis SS. Effect of oxidative stress on male reproduction. World J Mens Health. 2014;32(1):1-17. doi:10.5534/wjmh.2014.32.1.1

  7. Showell MG, Mackenzie-Proctor R, Brown J, Yazdani A, Stankiewicz MT, Hart RJ. Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2014;12:CD007411

  8. Smits RM, Mackenzie-Proctor R, Fleischer K, Showell MG. Antioxidants in fertility: impact on male and female reproductive outcomes. Fertil Steril. 2018 Sep;110(4):578-580. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.05.028. PMID: 30196940.

  9. Agarwal A, Leisegang K, Majzoub A, et al. Utility of Antioxidants in the Treatment of Male Infertility: Clinical Guidelines Based on a Systematic Review and Analysis of Evidence. World J Mens Health. 2021;39(2):233-290. doi:10.5534/wjmh.200196

bottom of page